Valmennus

Tehokkaampaa työtä ihmisiä unohtamatta!

Yhdistimme osaamisemme. Kehitämme yhdessä kumppanimme Trigenda Oy:n kanssa myynnin prosesseja ja selkeytämme myynnin suunnitelmia.

Trigenda® palvelut sopivat kehittämistyön tueksi yrityksille ja yhteisöille.
Otamme kehittämiseen mukaan ihmiset –  tiimin ja tarvittaessa koko henkilöstön.

 

  • Tavoitteena tehokkaammat prosessit
  • Kirkastamme todelliset vahvuutenne
  • Selkeät tavoitteet ohjaavat toimintaa ja saavat aikaan muutoksia
  • Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön lisää motivaatiota ja sitoutumista

Trigenda® työpaja korvaa uudella tehokkaalla tavalla perinteiset kehityskeskustelut. Käymme työpajoissa ohjattuja Trigenda® keskusteluja. Menetelmän avulla pääsemme suoraan asiaan.

Työpajoissa saatu tieto voidaan  jalostaa melkeinpä miksi vain – kehittämissuunnitelmia, strategioiden kirkastamista ja erilaisia huoneentauluja.

  • Trigenda®  työväline mahdollistaa uudenlaisen, nopean ja monipuolisen tavan käydä keskusteluja.
  • Menetelmä ohjaa aikaa säästäen oivaltamaan uutta, ohjaten keskustelun olennaiseen ja auttaen pysymään asiassa.
  • Puheeksiottaminen helpottuu, sillä Trigenda® nostaa keskusteluun juuri ne teemat, joista on tarpeen keskustella.
  • Toimiva vuorovaikutus on kaiken yhdessä tekemisen perusta.

Myynnin kehittämisen palvelupaketti

Ilman myyntiä ei ole yritystä

Emme lähesty myyntiä niinkään teknisenä tapahtumana, vaan lähdemme liikkeelle ihmisistä, jotka myyntiä tekevät. Tunnistamme myyjien vahvuuksia, taklaamme haasteita ja kirkastamme suuntaa. Kehitämme yhdessä myynnin prosesseja ja selkeytämme myynnin suunnitelmia.

– Saamme esiin kehittämiseen tarvittavan tiedon. Se on yrittäjillä ja työntekijöillä.
– Sen pohjalta kehitämme toimintaa tehokkaammaksi.
– Samalla vahvistamme vuorovaikutustaitoja

Kehityskeskustelu palvelupaketti

Tehostamalla parempaa tulosta!

Kehitämme työn käytäntöjä yrityksissä ja yhteisöissä. Neljä tuntia kestävässä työpajassa ei kukaan ehdi kutoa sukkaa – teemme kaikki hommia yhdessä.

Tietoa muotoilemme teille sopivaan muotoon.– Palautekeskustelu, kehityskeskustelu, työhyvinvointikeskustelut – kaikki samassa.

Tarjoamme palvelupaketin, jossa esimiesten vastuulle jää vain sopivan ajan varaaminen.
– 95 % organisaation toimivuudesta riippuu prosessien, vuorovaikutuksen ja suhteiden laadusta ja vain 5% yksilön taidoista.

Ajansäästö 12 henkilön työyhteisössä verrattuna perinteisiin keskusteluihin = 20 h*

*Trigenda® pajaan käytetty aika 4 h.
12 hengen perinteiset yksilökeskustelut: 1,5 h/hlö x 12hlöä = 18 tuntia + tulosten kokoaminen 6 h – yhteensä 24h .

Ota yhteyttä ja varaa aika maksuttomaan Trigenda® menetelmän esittelyyn!