GDPR

EU:n tietosuoja-asetuksessa (GDPR) säädetään henkilötietojen käsittelyn periaatteista.  Asetus astui voimaan siirtymäajan loputtua 25.5.2018.

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on parantaa kuluttajien luottamusta sähköisiin palveluihin ja edistää EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä luomalla henkilötietoja käsitteleville organisaatioille EU:n alueella yhdenmukaiset ja kattavat tietosuojapelisäännöt.

Asetus tuo yrityksille, järjestöille ja julkisen sektorin organisaatioille useita uusia velvoitteita. Yksi keskeisimmistä kaikkia organisaatioita koskevista muutoksista on asetuksen vaatimuksenmukaisuuden osoitusvelvollisuus.

Koskeeko EU:n tietosuoja-asetus sinua?

  • Onko yritykselläsi asiakkaita? (yksikin riittää)
  • Onko yrityksessäsi työntekijä?
  • Onko yritykselläsi sopimus päämiehen tai alihankkijan kanssa?

Jos vastasit YHTEENKIN kysymykseen ”kyllä”, EU:n tietosuoja-asetus koskee myös sinua.

Mitä se tarkoittaa?

Asetuksen mukanaan tuoma osoitusvelvollisuus edellyttää käsittelyyn liittyvien prosessien sekä tietosuojaperiaatteiden käytännön toteuttamisen dokumentointia.

Easy GDPR -palvelu ohjaa ja auttaa sinua vastaamaan tähän vaatimukseen helposti ja kustannustehokkaasti.

D-Fence Easy GDPR

  • kattava kokonaiskehys
  • valmiit ja muokattavat pohjat
  • asiantunteva tuki
Jätä yhteystietosi niin Lähetämme sinulle sähköpostiisi GDPR-palveluesitteen.